Innowacje

modyfikowany chemicznie grafit ekspandujący firmy Sinograf

Antypireny grafitowe o aktywnej nanostrukturze

Grafit ekspandujący jest produktem o pochodzeniu naturalnym, wytwarzany jest z rudy grafitowej w procesie wzbogacania, rafinacji by następnie poddać czysty grafit działaniu silnych utleniaczy i przekształcić w suchy kwas grafitowy. Podczas tego procesu zachodzi interkalacja sieci krystalicznej grafitu atomami innego pierwiastka. Ponowne podgrzanie zmodyfikowanego grafitu prowadzi do uwolnienia interkalanta, zerwania wiązań między płaszczyznowych i eksfoliacji kryształów grafitu w następstwie czego tworzą się nano agregacje grafenowe.

Czytaj więcej

folia z czystego PTFE firmy Sinograf

Polimerowe materiały orientowane i „superwytrzymałe”

Materiały polimerowe charakteryzują się wieloma atrakcyjnymi cechami powodującymi ich szerokie zastosowanie we współczesnej gospodarce. Jedną z nich jest zdolność do uzyskiwania trwałej, wysokiej orientacji prowadzącej do istotnej poprawy właściwości mechanicznych materiału. Bardzo dobre właściwości mechaniczne, np. duża sztywność (wysoki moduł sprężystości) czy wytrzymałość na zerwanie zorientowanego polimeru wynikają ze specyficznej budowy chemicznej makrocząsteczek polimeru w postaci łańcuchów. Wiązania kowalencyjne ułożone wzdłuż kierunku orientacji zapewniają dużą sztywność i wytrzymałość materiału w tym kierunku.

Czytaj więcej

zestaw elementów PTFE

Od patelni po rakiety kosmiczne czyli właściwości i zastosowania PTFE oraz innych fluoropolimerów

Właściwości i zastosowania PTFE oraz innych fluoropolimerów

Poniżej przytaczamy fragment artykułu, który znalazł się w numerze 3/2010 ogólnopolskiego magazynu „Innowacje” obrazujący znaczenie politetrafluoroetylenu oraz innych fluoropolimerów dla światowego przemysłu. Na początek przybliżymy trochę historii powstania PTFE oraz rozpowszechnienia w codziennym życiu jego pochodnych. Następnie zapoznamy się z procesem powstawania PTFE.

Czytaj więcej